OVK Besiktning Göteborg

RING OSS - 031-311 60 19

OVK besiktning

Gubben själv

Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräckligt stor mängd luft utifrån, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum. Detta är det vi tittar på vid OVK-besiktningar i Göteborg.

Så går en OVK-besiktning i Göteborg till

En OVK-besiktning, det vill säga en Obligatorisk Ventilations Kontroll, som vi gör i Göteborg, ska göras regelbundet, i alla allmänna byggnader. Syftet med en OVK i Göteborg är att ta reda på om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det är tänkt. Kontrollen ska göras av en certifierad funktionskontrollant, det vill säga av oss. Skulle det vara så att det finns brister med ventilationen kan vi ge förslag på hur ni kan förbättra ventilationssystemet i er fastighet.

I alla allmänna utrymmen såsom i skolor, förskolor, sjukhus, vårdcentraler, servicehus, och där människor vistas hela dagarna, ska en OVK-besiktning i Göteborg, ske vart 3:e år. Det oberoende av vilka slags ventilationssystem som finns i byggnaderna. Ventilationssystemen i dessa hus har mycket höga krav, därför är det lag på att OVK ska ske så pass ofta.

Andra hus, som har ventiler med FT-ventilation och FTX-ventilation ska också OVK-besiktigas vart 3:e år.

Vad ska kontrolleras vid den första besiktningen

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vad ska kontrolleras vid återkommande besiktning

Vid återkommande besiktning ska funktionskontrollanten kontrollera att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Funktionskontrollanten ska också undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet, och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Generella rekommendationer om tillämpningen av kraven ovan finns i Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR.

Ta kontakt och få kostnadsfri offert

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert på OVK-besiktning i Göteborg samt svar på era frågor! 

Per Wikstrand Klimat och Ventilationsservice AB


Vare 37
423 91 Varberg

031-311 60 19

[javascript protected email address]

559125-0369


OVK-besiktning

Energieffektivisering

Injustering


logo-image

Om Oss

Vi har bred kunskap om OVK, felsökning, injustering, installation av ventilation och värmesystem.

Läs mer om oss

Integritetspolicy

Kontakt

Per Wikstrand Klimat och Ventilationsservice AB

Org nr: 559125-0369
Vare 37
423 91 Varberg
Tel: 031-311 60 19

Hitta hit